CONTACT

CINTECX
Centro Investg. en Tecnlx., Enerxías e Procesos Indst.
Tel: 986 130 160
Universidad de Vigo
Lagoas Marcosende
36310 Vigo